Tháng 8

Phá thai

Phá thai
Phá thai là điều không có ai muốn thực hiện, vì nó có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe của chị em. Vì vậy, khi...

Bác sĩ đang yêu cầu chát với bạn !